ANHYDRITOVÝ SADROVÝ POTER

Je tekutý poter na báze síranu vápenatého so samonivelačným efektom vyrábaný podľa STN EN 13813.

Aplikuje sa ako vrstva podlahy v suchých priestoroch rodinných domov, administratívnych, obchodných a verejných budov, ako ideálny podklad pre všetky typy krytín (laminátové a drevené podlahy, koberce, dlažba), alebo ako poter pre podlahové kúrenie.

Výhody použitia:

  • denne je možné realizovať až 1.000 m2 podlahovej plochy, ktorá je pochôdzna už po 2 -3 dňoch a ľahko zaťažiteľná po 5 dňoch, v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia,
  • hrúbka poteru je 50 mm,
  • vďaka tekutej konzistencii a samonivelačným vlastnostiam vytvorí anhydritový poter rovnorodú štruktúru s minimom vzduchových pórov a dokonale obtečie trubky podlahového kúrenia,
  • výborná tepelná vodivosť – k zohriatiu anhydritového poteru dôjde rýchlejšie (v porovnaní s klasickým cementovým poterom za zhruba polovičný čas).